بازیگران اصلی

آمارهایی از صنعت دست دوم در ایران در سال ۹۷

ارزش صنعت دست دوم در ایران: ۶ تا ۹ میلیارد دلار (برآورد براساس نسبت جهانی)
در سال ۹۷:

تعداد آگهی‌های دیوار: ۷۲+ میلیون
تعداد آگهی‌های رویدادهای اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه: ۱۶۰+ هزار آگهی
میزان بازدید از آگهی‌های خدمات آموزشی دیوار: ۵۴ میلیون
تعداد آگهی‌های خدمات آموزشی: ۳۴۰ هزار
اشتغال مستقیم در دیوار: ۳۵۰ نفر
اشتغال غیرمستقیم: ۳۸۰،۰۰۰ کسب و کار

منبع آمار: گزارش دیوار – تاریخ انتشار گزارش: ۲ تیر ۹۸

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا