اندازه بازار

آمارهایی از فلایتیو در سال ۹۹

کل مبلغ استرداد شده به مشتریان فلایتیو: ۸۰+ میلیارد تومان در سال ۹۹
میانگین زمان استرداد وجه پس از درخواست کاربر: ۲۹ دقیقه
تعداد همکاران فلایتیو در آغاز سال ۹۹: ۱۵۱ نفر
میانگین سنی همکاران فلایتیو: ۲۹ سال
کل تماس‌های ورودی فلایتیو: ۷۳۹+ هزار تماس در سال ۹۹
نرخ پاسخدهی به تماس‌ها: ۹۲%
کل ایمیل‌های دریافتی و بررسی شده: ۸۶+ هزار ایمیل

منبع آمار: فلایتیو، ۲۴ آذر ۹۹

دکمه بازگشت به بالا