بازیگران اصلی

آمارهایی از iiVentures

تعداد کسب و کارهای همکار با نت برگ: بیش از ۱۸۰۰۰ کسب و کار
تعداد پیشنهادات ارایه شده در نت برگ: نزدیک به ۱۰۰ هزار
تعداد نت برگ خریداری شده توسط مردم: ۱۵ میلیون نت برگ
تعداد متخصصان در دکتر دکتر: ۷۰۰۰ متخصص
تعداد رزرو در دکتر دکتر: ۱ میلیون رزرو در طی دو سال
رشد دکتر دکتر نسبت به سال ۹۶: ۱۰۰۰%
میزان رشد دکتر دکتر: ۱۰ الی ۱۱ برابر در تعداد یوزرها و دکترها

منبع آمار: دیجیاتو ۵ اسفند ۹۷

دکمه بازگشت به بالا