اندازه بازار

آمار آچاره از خدمات نظافتی

تقاضای نیروی نظافتی خانم: ۷۰% بیشتر از نیروی آقا
تعداد کار انجام شده توسط نیروی نظافتی در آچاره به تفکیک جنسیت: خانم ۴۱% و آقا ۵۹%
میزان رضایت مشتریان به تفکیک جنسیت: خانم ۹۵% و آقا ۹۷%
میانگین امتیاز از سمت مشتریان: خانم ۴.۵۲ و آقا ۴.۵۶
میانگین زمان انتظار برای تخصیص نیرو: خانم ۵۱۱ دقیقه و آقا ۲۶ دقیقه
میانگین قیمت کارهای انجام شده: خانم ۹۸۰۰۰ تومان و آقا ۹۱۰۰۰ تومان
درصد سفارشاتی که نیروی مناسب برای آن‌ها پیدا نشده است:خانم ۲۱%- و آقا ۹%-

منبع آمار: ۱۰ بهمن ۹۸، آچاره

دکمه بازگشت به بالا