اندازه بازار

آمار استارتاپ اتاقک

تعداد شهرها در اتاقک: ۲۲۲ شهر
تعداد مکانها در اتاقک: ۴هزار و ۵۰۰ اتاق
تعداد میزبانها: ۷۸۴ میزبان که این تعداد میزبان، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ خانه، ویلا و… دارند.
متوسط سبدی که از اتاقک خریداری می‌شود: ۳۸۰ هزار تومان
بازار هدف اتاقک: سالانه حدود ۱۴ میلیون اقامت شبانه خانواری در ایران داریم.
گردش مالی سالانه این بازار هدف: حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال
درصد کمیسیون دریافتی اتاقک: بین ۱۰ تا ۲۰ درصد
زمان رسیدن به درآمدزایی یا نقطه سربه‌سری: رسیدن به ۵۰۰ رزرو در روز
تعداد کاربران اتاقک: حداقل ۲۰هزار کاربر یونیک

منبع آمار: شنبه ۳۱ شهریور ۹۷

دکمه بازگشت به بالا