بازیگران اصلی

آمار اسنپ از زبان مديرعامل جديد

 

آمار اسنپ در سال ۹۹ 

تعداد شهرهاي تحت پوشش اسنپ: ۱۴۷ شهر

تعداد نيروهاي اسنپ: ۱۵۰۰ نفر

آمار نصب اپليكيشن راننده: حدود ۲ ميليون راننده

تعداد نصب فعال اپليكيشن راننده: حدود ۶۰۰ هزار

آمار وام حمايتي به رانندگان:
تعداد رانندگان دريافت كننده وام: ۱۱۰۰ راننده در ۳۱ استان (آمار ۱۴ و ۱۵ تير)
مجموع مبالغ وام‌ها: ۲.۶ ميليارد تومان

افزايش سهميه سوخت در دوران كرونا:
از ۷ ليتر به ازاي هر ۱۰۰ كيلومتر به ۸.۷۵ ليتر تا سقف ۳۰۰ ليتر
از ۴.۲ ليتر به ازاي هر ۱۰۰ كيلومتر پيمايش به ۵.۲۵ ليتر تا سقف ۱۸۰ ليتر براي خودروهاي دوگانه سوز

منابع آمار: پيوست، آي تي ايران، ديجياتو (امير مستكين) ۲۴ تير ۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا