اندازه بازار

دلیوری الوپیک در سال ۹۸ چه عملکردی داشته است؟

آمار و گزارش عملکرد الوپیک:

مدت فعالیت الوپیک تا آخر اسفند ۹۸:

۴۰ ماه

تاریخ راه اندازی سرویس‌های الوپیک:

الوپیک: آذر ۹۵
الوتاکسی: مرداد ۹۶
الووانت: شهریور ۹۶
الوفروش: دی ۹۸
پیک در اختیار: دی ۹۸

تعداد کل درخواست‌های الوپیک تاکنون:

الوپیک: ۴۳+ میلیون
الووانت: ۳+ میلیون
الوتاکسی: ۶+ میلیون
کل درخواست‌ها: ۵۵+ میلیون

کل مسافت طی شده با الوپیک تاکنون:

الوپیک: ۴۲+ میلیون کیلومتر
الووانت: ۴+ میلیون کیلومتر
الوتاکسی: ۱۳+ میلیون کیلومتر
کل مسافت: ۶۰+ میلیون کیلومتر

میانگین مدت زمان هر سفر:

الوپیک: ۳۵ دقیقه
الووانت: ۱۴۷ دقیقه
الوتاکسی: ۲۶ دقیقه
الوپست: ۵۷ دقیقه
الوفروش: ۳۸ دقیقه
پیک در اختیار: ۲۴ دقیقه

کل مدت زمانی که با الوپیک طی شده:

الوپیک: ۲+ میلیارد دقیقه
الووانت: ۷۵۰+ میلیون دقیقه
الوتاکسی: ۲۷۰+ میلیون دقیقه
الوپست: ۷۷۳+ هزار دقیقه

میانگین تعداد درخواست‌ها در هر ثانیه:

۱.۶ درخواست

متوسط درآمد ماهیانه سفیران برتر:

۴+ میلیون تومان

تعداد کل سفیران: ۲۱۱+ هزار
تعداد سفیران فعال: ۶۳+ هزار
تعداد کل تماس‌ها با سفیران: ۳۵+ میلیون تماس
کل دقایق تماس با سفیران: ۲۹ میلیون دقیقه
تعداد کل تماس با مشتریان: ۱۱+ میلیون تماس
کل دقایق تماس با مشتریان: ۱۳+ میلیون دقیقه

منبع آمار: الوپیک، ۲۸ اسفند ۹۸

دکمه بازگشت به بالا