اندازه بازار

آمار اپلیکیشن استادکار

تعداد نیروهای متخصص استادکار: ۵۰ هزار نیروی متخصص
تعداد خدمات فنی در استادکار: ۲۰۰ نوع
تعداد مشتریان استادکار: ۱،۰۰۰،۰۰۰+ مشتری
تعداد خانوارها (مشتریان): ۲۰۰،۰۰۰ خانوار

منبع آمار: تابناک، ۱ اردیبهشت ۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا