بازیگران اصلی

آمار بازی‌های ایرانی

براساس گزارش تحلیلی بازار در سال ۹۸

درصد بازی‌های فعال تا سال اول پس از انتشار: ۷۳% از بازی‌ها
درصد بازی‌های فعال تا سال دوم پس از انتشار: ۵۳% از بازی‌ها
درصد بازی‌های فعال تا سال سوم پس از انتشار: ۳۸% از بازی‌ها
درصد بازی‌های فعال تا سال چهارم پس از انتشار: ۲۰% از بازی‌ها

میزان رشد درآمد ماهانه بازی‌ها:
به طور میانگین ۷% رشد مرکب ماه به ماه درآمد در شش ماهه اول

میزان رشد ماهانه نصب فعال بازی‌ها:
به طور میانگین ۱۱% رشد مرکب ماه به ماه نصب فعال در شش ماهه اول

منبع آمار: کافه بازار، ۲۹ تیر ۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا