بازیگران اصلی

آمار برنامه‌های فعال کافه بازار در استان‌ها

توزیع شاخص‌های برنامه‌ها در استان‌ها:

توزیع توسعه‌دهنده‌ها:

تهران: ۲۷%
خراسان رضوی: ۸%
اصفهان: ۷%
فارس: ۵%
خوزستان: ۴%

توزیع برنامه‌های فعال:

تهران: ۲۰%
گلستان: ۱۱%
خراسان رضوی: ۹%
آذربایجان غربی: ۶%
اصفهان: ۵%

توزیع درآمد برنامه‌ها:

تهران: ۸۷%
خراسان رضوی: ۷%
بقیه‌ی استان‌ها: ۶%

منبع آمار: کافه بازار، ۱۵ اردیبهشت ۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا