اندازه بازار

رفتار مراجعه کنندگان مطب‌ها چه تغییری کرده است؟

آمار مدیریت مطب آنلاین بقراط:

میزان تغییر ویزیت پزشکان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته:

اردیبهشت ۹۹: ۲۰%-
فروردین ۹۹: ۳۷%-
اسفند ۹۸: ۳۷%-
بهمن ۹۸: ۲۵%
دی ۹۸: ۲۵%

پراکندگی فعالیت پزشکان به تفکیک روزهای هفته:

شنبه: ۲۱%
چهارشنبه: ۲۰%
دوشنبه: ۱۹%
یکشنبه: ۱۷%
سه شنبه: ۱۶%
پنج شنبه: ۶%
جمعه: ۱%

پراکندگی فعالیت پزشکان به تفکیک ساعات شبانه روز:

عصر: ۴۶%
صبح: ۲۷%
ظهر: ۲۰%
شب: ۶%

شلوغ‌ترین ساعت کاری پزشکان: عصرها (ساعت ۱۶ الی ۲۰)

پراکندگی نحوه ثبت نوبت‌ها:

اپراتور (منشی و دستیاران مطب‌ها): ۹۴%
تلفنی: ۴%
اینترنتی: ۲%

پراکندگی نوع مشاوره آنلاین:

اردیبهشت ۹۹: ویزیت متنی: ۳۶% ویزیت تلفنی: ۳۸% ویزیت تصویری: ۲۷%
فروردین ۹۹: ویزیت متنی: ۵۰% ویزیت تلفنی: ۳۵% ویزیت تصویری: ۱۵%
اسفند ۹۸: ویزیت متنی: ۵۹% ویزیت تلفنی: ۲۸% ویزیت تصویری: ۱۳%

پراکندگی مراجعه‌کنندگان مطب‌ها به تفکیک جنسیت:

زن: ۶۸%
مرد: ۳۲%

 

منبع آمار: گزارش سالانه بقراط، خرداد ۹۹

دکمه بازگشت به بالا