اندازه بازار

آمار تبلیغات موبایلی سال ۹۷ – بخش ۲

درصد تغییرات تعداد نصب در فصول مختلف ۹۷:
تعداد نصب درون اپلیکیشن‌های غیربازی:
بهار به تابستان: ۱۵%-
تابستان به پاییز: ۶۵%+
پاییز به زمستان: ۴۷%+

تعداد نصب درون اپلیکیشن‌های بازی:
بهار به تابستان: ۵۱%+
تابستان به پاییز: ۱۲۰%+
پاییز به زمستان: ۱۴%+

تعداد نصب درون اپلیکیشن‌های غیر بازی:
بیشترین در روزهای: جمعه

بیشترین تعداد نصب درون اپلیکیشن‌های بازی:
بهار در روزهای: پنج شنبه
تابستان، پاییز و زمستان در روزهای: جمعه

منبع آمار: گزارش جامع تپسل سال ۹۷ – ۶ مرداد ۹۸

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا