اندازه بازار

آمار دکتردکتر در سال ۹۹

آمارهایی از تقویت دکتردکتر با سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه لیان

زمان راه اندازی دکتردکتر: سال ۹۴
تعداد مطب‌های فعال در دکتردکتر: ۷۰۰۰ مطب
تعداد تخصص‌های پزشکی: ۲۵ تخصص
توزیع مطب‌ها در ایران: یک سوم در تهران و دو سوم در سطح کشور
میزان رشد تعداد پزشکان: رشد ۲ برابری از سال ۹۸ تاکنون

منابع آمار:
خبرگزاری ایسنا، ۱۷ اسفند
دیجیاتو، ۱۲ اسفند ۹۹

دکمه بازگشت به بالا