اندازه بازار

آمار رشد و عملکرد تیم‌های سرمایه‌گذاری بهمن – بخش ۲

نماموتور (طراحی و تولید قوای محرکه الکتریکی):
رکورد فروش ۳ میلیارد تومان در سال گذشته

رادیس (تولید مقاطع کامپوزیت بتونی):
رشد ۴۰ برابری فروش ماهانه نسبت به قبل از جذب سرمایه

نیلگون رنگدانه (رنگدانه آلی آبی فتالوسیانین مس):
تولید پایلوت رنگدانه صنعتی در کمتر از ۴ ماه

لیان باتری (طراحی و تولید پک باتری لیتیومی):
رشد و توسعه ۳ برابری اعضای تیم نسبت به قبل از جذب سرمایه

آگر (تولید درایورهای فرکانس متغیر):
رشد ۵ برابری فروش در کمتر از یک سال
رشد و توسعه ۴ برابری تیم در کمتر از یک سال

والی (فرآوری گل زعفران به صورت مکانیزه):
افزایش ۳ برابری ظرفیت دستگاه نسبت به قبل از جذب سرمایه
رشد و توسعه ۳ برابری اعضای تیم نسبت به قبل از جذب سرمایه
افزایش فروش ۵ برابری نسبت به سال گذشته

کویمد (طراحی و تولید کیت تشخیص مولکولی کووید ۱۹):
طراحی و تولید کیت‌های تشخیصی با قیمت تمام شده یک چهارم نمونه مشابه خارجی
درآمد ۱۴۰ میلیارد تومانی در کمتر از یک سال

آویتا (تولید تجهیزات پیشرفته توانبخشی):
افزایش فروش ۲۰ برابری نسبت به قبل از جذب سرمایه
رشد و توسعه ۳ برابری اعضای تیم نسبت به قبل از جذب سرمایه

دیداب (توسعه دهنده اسپیکر جهت‌دار و هولوفن):
جذب سرمایه مجدد و رشد ۴.۵ برابری ارزش شرکت در کمتر از یک سال

منبع آمار: توسعه کارآفرینی بهمن، اردیبهشت ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا