بازیگران اصلی
موضوعات داغ

آمار سالانه اسنپ

آمار کاربران و رکوردهای جدید اسنپ

تعداد کل کاربران سوپراپ اسنپ:

۴۱،۴۰۰،۰۰۰ کاربر

تعداد کاربران جدید سوپراپ در سال ۹۹:

۹،۵۱۱،۰۰۰ کاربر

رکوردهای اسنپ:

بیشترین تعداد سفر اسنپ در یک روز:

۲،۳۲۰،۰۰۰ سفر (بهمن ۹۹)

بیشترین تعداد سفر باکس، بایک و وانت در یک روز:

۱۹۹،۰۰۰ سفر (اسفند ۹۹)

بیشترین تعداد سفارش از اسنپ فود در یک روز:

۱۹۱،۰۰۰ سفارش (اسفند ۹۹)

بیشترین تعداد مشاوره از اسنپ دکتر در یک روز:

۳۴۰۰ (اسفند ۹۹)

تعداد سرویس‌های مختلف سوپراپ اسنپ:

۱۳ سرویس

تناوب استفاده از سوپراپ اسنپ:

تعداد بار باز کردن اپلیکیشن سوپراپ اسنپ:

۸،۵۳۶،۰۰۰ بار در هر روز
(از هر ۱۰ کاربر، حداقل ۲ کاربر اپ اسنپ را هر روز باز کرده‌اند)

منبع آمار: گزارش عملکرد اسنپ در سال ۹۹، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به منظور سهولت در خوانایی آمار اعداد به سمت پایین رند شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا