اندازه بازار

آمار سال ۹۹ تریبون

تعداد لینک‌های بررسی شده توسط پایشگر خودکار تریبون: بیش از ۱،۱۰۷،۰۰۰ لینک
میزان صرفه‌جویی در هزینه کاربران تریبون: بیش از ۱۶ میلیارد تومان در سال گذشته
میزان نمایش در جایگاه‌های خبری تریبون: ۳.۲ میلیارد بار نمایش
میانگین تعداد کلیک روزانه جایگاه‌های تریبون: ۱۳۴۹ کلیک
میانگین تعداد نمایش روزانه جایگاه‌های تریبون: ۸.۷ میلیون
تعداد کل رسانه‌ها: ۸۷۴ رسانه با رشد ۲۲۹% نسبت به سال گذشته
تعداد کل کاربران تبلیغ‌کننده: ۸۵۴۹ کاربر با رشد ۵۸۸% نسبت به سال گذشته
تعداد کمپین‌های منتشر شده در سال ۹۹: ۸۶۸۷ کمپین با رشد ۶۰۴% نسبت به سال گذشته
تعداد رپورتاژهای منتشر شده در سال ۹۹: ۲۳۱۱۱ با رشد ۴۳۶% نسبت به سال گذشته

منبع آمار: تریبون، اردیبهشت ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا