بازیگران اصلی

آمار فروشنده‌ها و خریداران بازی در کافه بازار

 

گزارش کافه بازار از بازی‌ها

تعداد بازی‌های دارای فروش از ابتدای عمر کافه بازار تا انتهای ۹۸: ۲۰،۰۰۰
تعداد بازی‌های فعال دارای فروش در سال ۹۸: ۷۷۰۰
    تعداد بازی فروشنده جدید: ۱۶۰۰
    تعداد بازی فروشنده پیوسته از سال ۹۷: ۵۵۰۰
    تعداد فروشنده بازی غیرفعال دوباره فعال شده در سال ۹۸: ۵۸۰
ریزش بازی‌های فروشنده: ۴۷۰۰ (۴۶%)

نرخ ریزش بازی‌های فروشنده:
سال ۹۵: ۲۹%
سال ۹۶: ۳۴%
سال ۹۷: ۳۷%
سال ۹۸: ۴۶%

تعداد خریدار بازی‌ها در سال ۹۸: ۹۶۳۰۰۰
    تعداد خریدار جدید بازی: ۶۵۰،۰۰۰
    تعداد خریدار فعال پیوسته از سال ۹۷: ۲۲۰،۰۰۰
    تعداد خریدار از دست رفته دوباره فعال شده در سال ۹۸: ۹۳۰۰۰
میزان ریزش خریدار: ۶۷۷۰۰۰ (۷۶%)

نرخ ریزش خریدار بازی:
سال ۹۴: ۷۳%
سال ۹۵: ۷۰%
سال ۹۶: ۷۸%
سال ۹۷: ۷۸%
سال ۹۸: ۷۶%

منبع آمار: کافه بازار، ۱۵ اردیبهشت ۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا