بازیگران اصلی

آمار فروش اسنپ به تفکیک سرویس‌های مختلف آن

گزارش عملکرد اسنپ در سال ۹۹

تغییرات خرید بلیت هواپیمای داخلی در سال ۹۹: ۶۱% کاهش بعد از شروع کرونا
تغییرات فروش بلیت نسبت به سال ۹۸: ۱۶۹% افزایش
آمار شب‌های رزرو شده در اسنپ روم: ۷۸،۰۰۰ شب در سال ۹۹
تعداد رزروهای انجام شده در اسنپ روم: ۵۴،۰۰۰ رزرو در سال ۹۹
آمار ثبت نام کنندگان در سرویس اعتباری اسنپ: ۲۵،۰۰۰ نفر
میانگین زمان سفر در اسنپ: ۱۶ دقیقه
میانگین کیلومتر طی شده در هر سفر: ۹ کیلومتر
تعداد رانندگان ثبت نام شده در اسنپ: ۲،۴۳۱،۰۰۰ راننده
توزیع جنسیتی رانندگان:
رانندگان مرد: ۲،۳۶۸،۰۰۰ راننده معادل ۹۷%
رانندگان زن: ۶۳،۰۰۰ راننده معادل ۳%

منبع آمار: گزارش عملکرد اسنپ در سال ۹۹، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به منظور سهولت در خوانایی آمار اعداد به سمت پایین رند شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا