بازیگران اصلی

آمار فروش اسنپ به تفکیک سرویس‌های مختلف آن

گزارش عملکرد اسنپ در سال ۹۹

تغییرات خرید بلیت هواپیمای داخلی در سال ۹۹: ۶۱% کاهش بعد از شروع کرونا
تغییرات فروش بلیت نسبت به سال ۹۸: ۱۶۹% افزایش
آمار شب‌های رزرو شده در اسنپ روم: ۷۸،۰۰۰ شب در سال ۹۹
تعداد رزروهای انجام شده در اسنپ روم: ۵۴،۰۰۰ رزرو در سال ۹۹
آمار ثبت نام کنندگان در سرویس اعتباری اسنپ: ۲۵،۰۰۰ نفر
میانگین زمان سفر در اسنپ: ۱۶ دقیقه
میانگین کیلومتر طی شده در هر سفر: ۹ کیلومتر
تعداد رانندگان ثبت نام شده در اسنپ: ۲،۴۳۱،۰۰۰ راننده
توزیع جنسیتی رانندگان:
رانندگان مرد: ۲،۳۶۸،۰۰۰ راننده معادل ۹۷%
رانندگان زن: ۶۳،۰۰۰ راننده معادل ۳%

منبع آمار: گزارش عملکرد اسنپ در سال ۹۹، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به منظور سهولت در خوانایی آمار اعداد به سمت پایین رند شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا