اندازه بازار

آمار فروش بیمه بازار چقدر است؟

سهم churn rate در بیمه: ۱۳ تا ۳۰%
churn rate در بیمه بازار: ۷۳%
(یعنی مشتریانی که بیمه تمدید کنند به احتمال ۷۳ درصد شرکت بیمه خود را عوض می‌کنند)

تعداد کاربران بیمه بازار: ۲۰۰ هزار
فروش روزانه سال گذشته بیمه بازار: حدود ۲۵ میلیون تومان
رکورد ماهانه امسال فروش: ۶ میلیارد تومان

منبع آمار: پیوست – تاریخ بازنشر در راه پرداخت ۵ شهریور ۹۷

دکمه بازگشت به بالا