اندازه بازار

آمار كاربران كليدهاي مجازي هوم

آمار كاربران كليدهاي مجازي هوم

برآورد مديرعامل هوم از بازار اكسس كنترل در ايران (جك‌هاي پاركينگ، كركره‌هاي برقي و قفل‌هاي برقي:
۱۵۰ ميليارد تومن (ظرفيت ماهيانه)

حجم فروش درهاي كركره‌اي در بازار:
۲۰ تا ۳۰ هزار عدد

تعداد كاربران هوم:
۱۱ هزار نفر

ميزان افت فروش در ماه‌هاي شيوع كرونا:
۵۰% كاهش

ميزان فروش در تيرماه ۹۹:
رشد ۱۰۰%

منبع آمار: ۱۵ مرداد ۹۹، وبنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا