اندازه بازار

آمار پينكت در سال ۹۹

آمار استارتاپ پينكت

زمان شروع فعاليت پينكت: اواخر سال ۹۷

تعداد شهرهاي فعال: ۲ شهر تهران و مشهد

تعداد خريدياران (مامور خريد) پينكت: حدود ۳۰۰ نفر

تعداد مجموعه‌هاي سرمايه‌گذار پينكت: ۳ مجموعه ارتباط فردا، گروه رحماني و حركت اول

نسبت فروش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به سوپرماركت‌ها:
در شهرهاي بزرگ: ۲۰ به ۸۰
در شهرهاي كوچك: ۱۰ به ۹۰

ميزان رشد در زمان كرونا:
افزايش ۷ برابري ميزان خريد از بهمن ماه

پيك‌هاي رشد در پينكت:
در وهله اول: ۱۰۰ تا ۲۰۰%
بعد از عيد: ۱۰۰%
در روزهاي اخير: ۴۰%

منبع آمار: ۲۱ مرداد ۹۹، وبنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا