اندازه بازار

آمار کاربران داتین در سال ۱۴۰۰

تعداد خودپردازهای متصل به سوییچ بانکی داتین: ۱۲۰۰۰+ (معادل یک دستگاه از هر پنج خودپرداز در کشور)
تعداد شعب متصل به داتین: ۶،۳۰۰+ (معادل یک چهارم شعب بانکی کشور)
تعداد کاربران بانکداری متمرکز داتین: ۶۴،۰۰۰+
تعداد سپرده تعریف شده در سامانه‌های داتین: ۱۰۰+ میلیون
تعداد کارت‌های فعال تعریف شده در سامانه‌های داتین: ۷۳+ میلیون (معادل ۱۸% کارت‌های فعال کشور)
تعداد کاربران همراه بانک داتین: ۵+ میلیون
تعداد کاربران اینترنت بانک داتین: ۸+ میلیون
حجم کل داده روی پایگاه‌های داده داتین: ۳+ هزار ترابایت
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره توسط داتین: ۱۱.۵+ میلیون
تعداد شعب، نمایندگی و کارگزاری‌ها: ۲۰+ هزار
تعداد پرونده خسارت پردازش شده در سامانه داتین: ۸.۵+ میلیون

منبع آمار:
داتین، ۲ بهمن ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا