اندازه بازار

استارتاپ استادکار چند متخصص دارد؟

آمار اپلیکیشن استادکار در سال ۹۸

راه اندازی استادکار: در سال ۹۷
شروع برنامه نویسی اپ استادکار: سال ۹۶
تعداد بنیانگذاران: ۴ نفر
تعداد خدمت قابل ارایه در اپ: ۶۰ خدمت
هدفگذاری آینده روی تعداد خدمات: ۱۵۰ خدمت
تیم فعلی استادکار: حدود ۵۰ نفر
تعداد متخصصان همکار: حدود ۱۰۰۰ نفر
هدفگذاری آینده روی تعداد متخصصان: ۱۰،۰۰۰ نفر

منبع آمار: اتاق بازرگانی تهران – ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا