اندازه بازار

افت فروش علي بابا در شيوع كرونا

آمار فروش علي بابا

 

ميزان رشد علي بابا در سال ۹۸:

۱۱۶% رشد فروش نسبت به سال ۹۷

ميزان رشد علي بابا به تفكيك خدمات:

پرواز داخلي: ۸۹%
پرواز خارجي: ۱۷۳%
قطار: ۷۴%
اتوبوس: ۶۹۵%
تور: ۱۷۳%
هتل خارجي: ۵۱۸%
هتل داخلي: ۳۸۹%

تاثير شيوع كرونا بر كسب‌وكار علي بابا:

افزايش استرداد:

۷۷% در نيمسال دوم ۹۸ نسبت به نيمسال دوم ۹۷

ميزان افت فروش علي بابا:

۶۴% در اسفند ۹۸ نسبت به ميانگين ۱۱ ماه ابتداي سال

ميزان افت فروش اسفند ۹۸ به تفكيك خدمات:

پرواز خارجي: ۷۴%-
پرواز داخلي: ۳۵%-
قطار: ۶۶%-
اتوبوس: ۵۳%-
تور: ۹۹%-
هتل خارجي: ۸۴%-
هتل داخلي: ۶۰%-

گزارش مركز پشتيباني علي بابا:

ميزان تماس با مركز پشتيباني: ۱.۶ ميليون تماس
نرخ پاسخدهي موفق: ۹۳%

آمار پشتيباني مشتريان در دوران كرونا:

تعداد تماس به طور متوسط: ۱۸۰۰۰ تماس روزانه
استرداد كامل خدمات سفر: ۹۸%

 

منبع آمار: علي بابا، ۲۵ خرداد ۹۹

دکمه بازگشت به بالا