اندازه بازار

اندازه بازار گیم در ایران چقدر است؟

گردش مالی گیم: در ایران ۵۰۰ میلیارد تومان (برآورد آواگیمز)
کل صنعت گیم در ۲۰۱۲: ۷۰ میلیارد دلار
صنعت گیم در حال حاضر: ۱۵۰ میلیارد دلار
سهم موبایل در ۲۰۱۲: ۱۸%
سهم موبایل در حال حاضر: ۵۷%
میزان رشد: ۶۰۰%

میزان سرمایه‌گذاری بعدی کافه بازار روی گیم: چند ۱۰ میلیارد تومان

منبع آمار: گزارش استارتاپ ۳۶۰ از مراسم آواگیمز – ۱ آبان ۹۸

دکمه بازگشت به بالا