اندازه بازار

اپليكيشن بازرگام پس از شيوع كرونا چقدر رشد كرده است؟

آمار اپليكيشن بازرگام

تعداد درخواست در اپليكيشن بازرگام در دي و بهمن ۹۸: روزي ۲۰۰ درخواست

تعداد درخواست در اپليكيشن بازرگام پس از شيوع كرونا: روزي ۴۰۰ تا ۴۵۰ درخواست

فعاليت اپليكيشن بازرگام: در ۴ استان

برنامه سال اول: تحت پوشش قرار دادن ۱۰ مركز استان

تفاوت قيمت ميوه و صيفي‌جات و خشكبار در بازرگام: ۳۰ تا ۴۰% پايينتر از قيمت بازار

منبع آمار: پيوست، ۱۱ خرداد ۹۹

دکمه بازگشت به بالا