اندازه بازار

برنامه‌سازان چه تعداد پادکست در شنوتو آپلود می‌کنند؟

آمارهای شنوتو

تعداد فایل‌های صوتی در سال ۲۰۱۹: بیش از ۴۵۰۰۰ فایل
تعداد فایل‌های صوتی در سال ۲۰۱۵: کمتر از ۵۰۰۰ فایل
میانگین فایل‌ها: ۱۶ دقیقه
تعداد برنامه‌سازان: ۱۹۵۰ نفر
پرترافیک‌ترین روز برنامه‌سازان: ۳۰ فروردین ماه ۹۷ با ۸۴۵ آپلود
تعداد آپلود فایل روزانه در سال ۲۰۱۹: ۴۵ فایل
تعداد آپلود فایل روزانه در سال ۲۰۱۵: ۳۸ فایل
میزان پخش امسال: ۱۶ میلیون
درصد کاربران افغان: ۲۰%
بیشترین شنونده: برای موضوع شعر و ادبیات
بیشترین شنونده خانم: موضوعات سبک زندگی و زبان انگلیسی
بیشترین قیمت: پادکست‌های دینی

منبع آمار: شنبه پرس – ۸ مهرماه ۹۸

دکمه بازگشت به بالا