بازیگران اصلی

تعداد راننده‌های اسنپ و درآمد آن‌ها

مجموع سفرهای انجام شده در ۱۴۰۰: ۸۲۰،۰۸۹،۶۴۷ سفر

رکورد سفرهای اسنپ در یک روز: ۳،۲۷۶،۶۵۵ در ۲۲ اسفند
متوسط مسافت هر سفر: ۹ کیلومتر
متوسط زمان قبول درخواست سفر: ۴۲ ثانیه
متوسط زمان هر سفر در اسنپ: ۹۵۸ ثانیه
نسبت راننده‌های مرد و زن در اسنپ:
رانندگان زن: ۳% معادل ۱۰۰،۰۰۰+ راننده
رانندگان مرد: ۹۷% معادل ۳،۶۶۱،۰۰۰+ راننده
نسبت رانندگان فعال اسنپ به کل رانندگان: ۵۰%
کل راننده‌ها: ۳،۷۶۱،۰۰۰+
راننده‌های فعال: ۱،۸۹۶،۰۰۰+

میزان افزایش ثبت نام کاربران راننده: ۸۸% نسبت به سال گذشته
میانگین درآمد کاربران راننده اسنپ:
تمام وقت: ۱۰ میلیون تومان
پاره وقت: ۳.۵ میلیون تومان

منبع آمار: اسنپ، ۱ خرداد ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا