اندازه بازار

تعداد کاربران فعال تلوبیون

آمار تلوبیون

آمار نصب فعال تلوبیون: ۱۰+ میلیون کاربر فعال در گوگل پلی، ۲+ میلیون کاربر فعال در مایکت، ۸+ میلیون کاربر فعال در کافه بازار
تعداد کاربر فعال ماهانه: ۱۳+ میلیون
میزان مشاهده محتوا در نوروز ۱۴۰۰: بیش از ۲ میلیارد دقیقه

منبع آمار: جام جم، ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا