اندازه بازار

حجم بازار تبلیغات آنلاین چقدر است؟

سهم تبلیغات دیجیتال از بودجه تبلیغات در امریکا: ۵۰%+ در امریکا در سال ۲۰۱۸
سهم تبلیغات دیجیتال از بودجه تبلیغات در جهان: ۳۴%
سهم تبلیغات دیجیتال از بودجه تبلیغات در ایران: کمتر از ۱۰% (تخمین یکتانت)

حجم بازار تبلیغات در ایران: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان (تخمین یکتانت)
حجم بازار تبلیغات دیجیتال در ایران: سالانه تا ۶۰۰ میلیارد تومان (تخمین یکتانت)
اندازه بازار تبلیغات دیجیتال در فضای وب: بیش از ۱۰% و کمتر از ۳۰% کل گردش مالی بازار تبلیغات دیجیتال (تخمین یکتانت)

تعداد ناشران همکار یکتانت: ۲۰۰۰+ 
تعداد تبلیغ دهنده‌های همکار یکتانت: ۷۰۰۰+
تعداد تبلیغ دهنده فعال روی یکتانت: روزانه بیش از ۴۰۰ تبلیغ دهنده
میزان ماندگاری مشتریان یکتانت: ۹۵%+
درصد درآمد ناشران از قراردادها در یکتانت: بیش از ۵۰% هزینه تبلیغ کننده

منبع آمار: شنبه – ۱۵ تیر ۹۸

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا