بازیگران اصلی

بازی‌ها در کافه بازار چقدر درآمد بدست آوردند؟

آمار درآمد کافه بازار

سهم بازی‌ها از درآمد: یک سوم درآمد و یک پنجم تراکنش
میانگین درآمد از هر تراکنش: ۱۰۲۰۰ تومان برای برنامه و ۱۹۲۰۰ تومان برای بازی
نسبت فروشنده‌های برنامه به بازی: ۸۱% برنامه و ۱۹% بازی
تغییر تعداد فروشنده‌های فعال ۹۸ نسبت به ۹۷:
در بازی‌ها: ۲۵% کاهش (از ۱۰.۲ هزار به ۷.۷ هزار)
در برنامه‌ها: ۲۲% کاهش (از ۴۱.۴ هزار به ۳۲.۳ هزار)

تغییر تعداد خریدار بازار در سال ۹۸ نسبت به ۹۷:

در بازی‌ها: ۸% افزایش (از ۸۸۹ هزار به ۹۶۳ هزار)
در برنامه‌ها: ۱۱% افزایش (۲۷۰۵ هزار به ۳۰۱۵ هزار)

افزایش درآمد توسعه‌دهندگان سال ۹۸ نسبت به ۹۷:

در بازی‌ها: ۴۷% افزایش (از ۴۷ میلیارد تومان به ۶۹ میلیارد تومان)
در برنامه‌ها: ۱۱۴% افزایش (از ۵۶ میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان)

افزایش تمایل مصرف کننده محصولات دیجیتال به خرید:

میانگین درآمد از هر فروش:

بازی: ۳۰% رشد (۹۵۰۰ تومان به ۱۲۴۰۰ تومان)
برنامه: ۲۳% رشد ( از ۵۳۰۰ تومان به ۶۵۰۰ تومان)

خریدار به ازای هر فروشنده:

بازی: ۴۴% رشد (از ۸۷ به ۱۲۵)
برنامه: ۴۳% رشد (از ۶۵ به ۹۳)

میانگین درآمد سالیانه از هر خریدار:

بازی: با ۳۴% رشد (از ۵۲۹۰۰ تومان به ۷۱۱۰۰ تومان)
برنامه: با ۹۰% رشد (از ۲۰۸۰۰ تومان به ۳۹۵۰۰ تومان)

میانگین تکرار خرید:

بازی: ۴% رشد (از ۵.۵ به ۵.۷)
برنامه: ۵۵% رشد (از ۳.۹ به ۶.۱)

روند دانلود برنامه در سال ۹۸ نسبت به سال قبل:

نصب فعال بازی: ۱۵% رشد (از ۷۲ میلیون به ۸۳ میلیون)
نصب فعال برنامه: ۱۲% رشد (از ۵۶۲ میلیون به ۶۲۹ میلیون)

میزان جستجو در بازار در سال ۹۸: ۲.۱۳ میلیارد بار
میزان جستجوی کاربران در هر ماه: ۱۲.۵ میلیون کلمه متفاوت

منبع آمار: کافه بازار، ۱۵ اردیبهشت ۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا