اندازه بازار

دورکاری در زمان کرونا چه نتایجی داشته است؟

نظرسنجی جاب ویژن از ۵۰۷ شرکت در سال ۹۹

آمار نیروهای دورکار در شرکت‌ها:
هیچ درصدی از کارمندان دورکار نشده‌اند: ۵۰%
۱۰ تا ۳۰ درصد از کارکنان دورکار شده‌اند: ۲۳%
۳۰ تا ۶۰ درصد از کارکنان دورکار شده‌اند: ۱۲%
۸۰ تا ۱۰۰ درصد از کارکنان دورکار شده‌اند: ۱۰%
۶۰ تا ۸۰ درصد از کارکنان دورکار شده‌اند: ۵%

ابزارهای مورد استفاده شرکت‌ها برای اجرای بهتر دورکاری:
(به دلیل امکان انتخاب چندین گزینه، جمع درصد فراوانی ها از ۱۰۰% بیشتر است)

ابزارهای مکالمه تصویری و جلسه مجازی مثل skype و ایسمینار: برابر با ۶۸%
ابزارهای ذخیره‌سازی و اشتراک‌گذاری فایل مثل dropbox و google drive برابر با: ۳۴%
ابزارهای مدیریت پروژه و کار تیمی مثل trello و redmine: برابر با ۲۷%
ابزارهای برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مثل google calender: برابر با ۲۱%
ابزارهای ثبت ساعات کاری مثل time doctor و دینگ: برابر با ۱۰%
ابزارهای مدیریت دانش سازمانی مثل رای ون: برابر با ۴%

منبع آمار:
جاب ویژن، ۴ دی ۹۹

دکمه بازگشت به بالا