بازیگران اصلی

روند رشد کافه بازار در ۵ سال اخیر چگونه بوده است؟

روندهای مهم کافه بازار

روند کاربران:

سال ۹۴: ۸ میلیون کاربر ثبت نامی، ۳۵ هزار برنامه فعال، ۲۸ میلیون نصب فعال بازار
سال ۹۵: ۲۰ میلیون کاربر ثبت نامی، ۵۲ هزار برنامه فعال، ۳۲ میلیون نصب فعال بازار
سال ۹۶: ۲۹ میلیون کاربر ثبت نامی، ۱۵۱ هزار برنامه فعال، ۳۶ میلیون نصب فعال بازار
سال ۹۷: ۳۶ میلیون کاربر ثبت نامی، ۱۶۳ هزار برنامه فعال، ۴۰ میلیون نصب فعال بازار
سال ۹۸: ۴۳ میلیون کاربر ثبت نامی، ۱۲۷ هزار برنامه فعال، ۴۱ میلیون نصب فعال بازار

روند تراکنش‌ها:

سال ۹۴: ۱۰ میلیون تراکنش موفق سالانه، ۲.۱۵ میلیون خریدار، ۴.۷ میانگین تراکنش به ازای هر خریدار
سال ۹۵: ۱۳ میلیون تراکنش موفق سالانه، ۳.۳۶ میلیون خریدار، ۳.۹ میانگین تراکنش به ازای هر خریدار
سال ۹۶: ۱۵ میلیون تراکنش موفق سالانه، ۳.۶ میلیون خریدار، ۴.۱ میانگین تراکنش به ازای هر خریدار
سال ۹۷: ۱۶ میلیون تراکنش موفق سالانه، ۳.۳ میلیون خریدار، ۴.۷ میانگین تراکنش به ازای هر خریدار
سال ۹۸: ۲۴ میلیون تراکنش موفق سالانه، ۳.۷ میلیون خریدار، ۶.۵ میانگین تراکنش به ازای هر خریدار

روند درآمد خالص توسعه‌دهنده‌ها:

سال ۹۴: ۲۱ میلیارد تومان درآمد توسعه‌دهنده‌ها، ۳۸ هزار برنامه فروشنده، ۲۶۴ تراکنش به ازای هر فروشنده
سال ۹۵: ۶۸ میلیارد تومان درآمد توسعه‌دهنده‌ها، ۵۷ هزار برنامه فروشنده، ۲۲۹ تراکنش به ازای هر فروشنده
سال ۹۶: ۸۳ میلیارد تومان درآمد توسعه‌دهنده‌ها، ۵۹ هزار برنامه فروشنده، ۲۵۴ تراکنش به ازای هر فروشنده
سال ۹۷: ۱۰۳ میلیارد تومان درآمد توسعه‌دهنده‌ها، ۵۲ هزار برنامه فروشنده، ۳۰۱ تراکنش به ازای هر فروشنده
سال ۹۸: ۱۸۹ میلیارد تومان درآمد توسعه‌دهنده‌ها، ۴۰ هزار برنامه فروشنده، ۶۰۰ تراکنش به ازای هر فروشنده

منبع آمار: کافه بازار، ۱۵ اردیبهشت ۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا