اندازه بازار

شیوع ویروس کرونا چه تاثیری روی رفت و آمد مردم گذاشته است؟

آمار بلد در سال ۹۹

اطلاعات این گزارش براساس تعداد مسیریابی‌های انجام شده از اوایل اسفند ۹۸ تا پایان تعطیلات نوروز ۹۹ می‌باشد:

میزان کاهش مسیریابی به مکان‌های مختلف:
سوپرمارکت: ۶۳%
مراکز درمانی: ۸۱%
پارک‌ها: ۸۶%
جایگاه‌های سوخت: ۸۶%
رستوران‌ها و کافه‌ها: ۹۱%
ایستگاه‌های مترو: ۹۲%
مساجد: ۹۳%
مراکز خرید و سینماها: ۹۶%

میزان کاهش در مسیریابی به سمت سوپرمارکت:
۲ اسفند: ۲۰%
۱۳ فروردین: ۶۰%

میزان کاهش در مسیریابی به سمت مراکز درمانی:
۶ اسفند: ۰%
۱۲ فروردین: ۸۰%

میزان کاهش در مسیریابی به سمت پارک‌ها:
۷ اسفند: ۴۵%
۱۳ فروردین: ۸۵%

میزان کاهش در مسیریابی به سمت جایگاه‌های سوخت:
۷ اسفند: ۲۵%
۱۳ فروردین: ۸۵%

میزان کاهش در مسیریابی به سمت رستوران و کافه:
۷ اسفند: ۶۰%
۱۳ فروردین: ۹۰%

میزان کاهش در مسیریابی به سمت ایستگاه‌های مترو:
۷ اسفند: ۳۰%
۱۳ فروردین: ۸۰%

میزان کاهش در مسیریابی به سمت مساجد:
۷ اسفند: ۵۰%
۱۳ فروردین: ۹۰%

میزان کاهش در مسیریابی به سمت مراکز خرید و سینماها:
۷ اسفند: ۵۵%
۱۳ فروردین: ۹۵%

میزان کاهش در مسیریابی به سمت شعب بانک (در روزهای غیرتعطیل):
۱۲ اسفند: ۲۰%
۱۴ فروردین: ۸۰%

منبع آمار: گزارش بلد، ۱۷ فروردین ۹۹

دکمه بازگشت به بالا