اندازه بازار

مدیااد در سال ۹۸ چه تغییراتی کرده است؟

آمار مدیااد ۹۸

بازه زمانی: تیرماه ۹۷ الی تیرماه ۹۸

میزان افزایش تعداد ناشران مدیااد: ۲۲۳۹ وب سایت در طول یکسال اخیر
تغییرات میزان درآمد سایت‌های ناشر مدیااد: به طور میانگین ۵.۵ برابر در تیر ۹۸ نسبت به تیر ۹۷
آمار کلیک تقلبی شناسایی شده در مدیااد: ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فراد (کلیک تقلبی)
میزان تغییرات تعداد کمپین‌های تبلیغاتی مدیااد: رشد ۶۳۰ درصدی در تیر ۹۸ نسبت به تیر ۹۷

ساعت اوج کمپین‌های تبلیغاتی مدیااد (براساس تعداد کلیک):
زمستان ۹۷: ساعت ۱۴ الی ۱۵
بهار ۹۸: ساعت ۱۵ الی ۱۶

ساعت افت کمپین‌های تبلیغاتی مدیااد (براساس تعداد کلیک):
زمستان ۹۷: ۶ الی ۷ صبح
بهار ۹۸: ساعت ۶ الی ۷ صبح

منبع آمار: سایت تپسل، ۲۶ شهریورماه ۹۸

دکمه بازگشت به بالا