اندازه بازار

میزان درآمد رسانه‌ها در تریبون

متوسط هزینه کاربران فعال تریبون: ۱،۵۷۰،۰۰۰ تومان در هر بار خرید
میانگین تعداد کمپین‌های خریداری شده کاربران فعال: ۴ کمپین
میانگین تعداد رپورتاژهای خریداری شده کاربران فعال: ۱۵ رپورتاژ
آمار کاربران وفادار تریبون: ۸۱%
تناوب خرید کاربران وفادار تریبون: ۷۴% کاربران وفادار حداقل دو بار در ماه از تریبون خرید می‌کنند
متوسط تعداد رپورتاژهای منتشر شده در هر روز از نیمه دوم ۹۹: ۲۹
متوسط تعداد رپورتاژهای منتشر شده در هر روز از نیمه دوم ۹۹: ۹۶
میزان رپورتاژهای به موقع منتشر شده: ۹۴%
میانگین درآمد ماهانه رسانه‌ها در تریبون: ۳،۶۹۷،۰۰۰+ تومان برای ۸۷۴ رسانه فعال در نیمه دوم ۹۹
میانگین درآمد ماهانه رسانه‌ها در تریبون: ۱،۹۷۲،۰۰۰+ تومان برای ۵۲۲ رسانه فعال در نیمه اول ۹۹

منبع آمار: تریبون، اردیبهشت ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا