اندازه بازار

میزان رشد مایکت در پاییز ۹۹

آمار مایکت در سال ۹۹

مدت زمان فعالیت مایکت: ۱۰ سال
میزان نصب فعال مایکت: ۲۵ میلیون در پاییز ۹۹
میزان نصب فعال مایکت در تابستان: ۲۰ میلیون
تعداد کاربران فعال مایکت: ۱۰ میلیون کاربر در پاییز ۹۹
تعداد کاربران فعال مایکت در تابستان: ۸ میلیون
میزان جستجوی روزانه درون مایکت: ۲.۳ میلیون در پاییز ۹۹
میزان جستجوی روزانه درون مایکت در تابستان: ۱.۸ میلیون

منبع آمار: پیوست، ۲۹ دی ۹۹ (peivast.com)

دکمه بازگشت به بالا