اندازه بازار

نی نی سایت از نگاه عدد و رقم

تعداد پست کاربران: ۸۰ هزار پست در روز
نسبت جنسیتی سایت: ۹۰% کاربر زن
تعداد بازدیدکننده سایت: ۸۰۰ هزار نفر در روز
سابقه فعالیت نی نی سایت: ۱۴ سال
تعداد تاپیک‌های ایجاد شده: تا ۳۷۰۰ تاپیک در روز
تعداد کاربران ثبت نام شده: ۷۵۰ هزار کاربر
تعداد مطالب تولیدی تیم سایت: تا ۱۵۰ مطلب در ماه
تعداد نفرات ثبت نامی در سایت: ۱۸ هزار نفر در ماه
میزان بازدید سایت در ماه گذشته:۱۰۷ میلیون صفحه

منبع آمار: شنبه ۱۲ مرداد ۹۸

دکمه بازگشت به بالا