بازیگران اصلی

چند درصد خریداران از رقبا هم خرید می‌کنند؟

درصد خریداران مشترک بین رقبای هر دسته از برنامه‌ها:

خرید: ۹۹% از یک فروشنده
رفت و آمد: ۹۹% از یک فروشنده
خبرها و نشریات: ۹۸% از یک فروشنده
سیر و سفر: ۹۸% از یک فروشنده
آب و هوا: ۹۷% از یک فروشنده

شبکه‌های اجتماعی:

بیش از چهار فروشنده: ۴%
سه فروشنده: ۶%
دو فروشنده: ۱۷%
یک فروشنده: ۷۳%

مذهبی:

بیش از چهار فروشنده: ۲%
سه فروشنده: ۲%
دو فروشنده: ۱۰%
یک فروشنده: ۸۶%

آموزشی:

بیش از چهار فروشنده: ۲%
سه فروشنده: ۲%
دو فروشنده: ۹%
یک فروشنده: ۸۸%

منبع آمار: کافه بازار، ۱۵ اردیبهشت ۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا