بازیگران اصلی

کدام گروه از اپلیکیشن‌ها درآمد بیشتری از هر مشتری دارند؟

میانه (Median) درآمد در هر دسته از برنامه‌های فروشنده از کاربران خریدار در طول شهریور

بازی استراتژی: ۲۷۲،۰۰۰ تومان
بازی ورزشی: ۶۲،۰۰۰ تومان
برنامه ورزشی: ۴۹،۰۰۰ تومان
شبکه‌های اجتماعی: ۳۳،۰۰۰ تومان
برنامه امور مالی: ۳۰،۰۰۰ تومان
برنامه خرید: ۲۸،۰۰۰ تومان
برنامه کودک: ۲۶،۰۰۰ تومان
بازی رانندگی: ۲۴،۰۰۰ تومان
بازی شبیه‌سازی: ۲۳،۰۰۰ تومان
برنامه تناسب اندام: ۲۲،۰۰۰ تومان

منبع آمار: بینش بازار، ۶ شهریور ۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا