اندازه بازار

گزارش سفرهای تپسی در سال ۹۹

آمار تپسی ۹۹

تعداد شهرهای مورد بررسی در این آمار: ۱۸ شهر
شهرهای با کاهش ترافیک در سال ۹۹ نسبت به سال قبل:
بندر انزلی: ۸.۴%-
کرج: ۶.۷%-
ساری: ۵.۶%-

شهرهای با رشد ترافیک در سال ۹۹ نسبت به سال قبل:
قم: ۷.۷%
کرمان: ۰.۷%

میزان کاهش ترافیک در تهران: ۳.۱%-

بیشترین سفرهای شبانه تپسی:
رتبه ۱: مشهدی‌ها
رتبه ۲ و ۳: بندر انزلی و رشت
رتبه ۴: تهرانی‌ها

آمار شهرهای با بیشترین لغو سفر در تپسی: بندر انزلی، ارومیه و ساری
آمار شهرهای با کمترین لغو سفر در تپسی: مشهد، تهران و رشد

تاثیر لغو سفرها روی درآمد رانندگان:
هدر رفتن روزانه ۲۰ دقیقه از زمان هر راننده فعال
از دست دادن امکان کسب درآمد از ۱۵ تا ۲۰ سفر در ماه به ازای هر راننده

آمار بیشترین میزان رضایتمندی راننده‌ها و مسافران تپسی: ساری، قائم شهر و بابل
میانگین امتیاز سفیران تپسی: ۹.۵
میانگین استفاده از ماسک توسط راننده‌های تپسی: ۹۵%
بالاترین درصد استفاده از ماسک توسط راننده‌های تپسی: یزد و تهران

منبع آمار: ایرنا، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا