بازیگران اصلی

گزارش عملکرد اسنپ در سال ۹۹

آمار پرسنل اسنپ

تعداد کل تماس‌های پاسخ داده شده پشتیبانی: ۲۱،۹۶۵،۰۰۰ تماس در سال ۹۹
مجموع زمان تماس‌های کاربران: ۱،۱۰۰،۰۰۰ ساعت
تعداد اعضای خانواده اسنپ: ۴۰۰۰ نفر در پایان سال ۹۹
فراوانی کارمندان اسنپ خودرو و باکس:
پشتیبانی: ۶۱۷ نفر
عملیات: ۵۵۱ نفر
تکنولوژی: ۳۲۰ نفر
منابع انسانی: ۶۸ نفر
محصول: ۶۲ نفر
بازاریابی: ۴۹ نفر
تجاری: ۳۲ نفر
حقوقی: ۲۷ نفر
مالی: ۲۱ نفر
توسعه تجاری: ۸ نفر

منبع آمار: گزارش عملکرد اسنپ در سال ۹۹، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به منظور سهولت در خوانایی آمار اعداد به سمت پایین رند شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا