بازیگران اصلی

گزارش عملکرد اسنپ در سال 99

آمار پرسنل اسنپ

تعداد کل تماس‌های پاسخ داده شده پشتیبانی: 21،965،000 تماس در سال 99
مجموع زمان تماس‌های کاربران: 1،100،000 ساعت
تعداد اعضای خانواده اسنپ: 4000 نفر در پایان سال 99
فراوانی کارمندان اسنپ خودرو و باکس:
پشتیبانی: 617 نفر
عملیات: 551 نفر
تکنولوژی: 320 نفر
منابع انسانی: 68 نفر
محصول: 62 نفر
بازاریابی: 49 نفر
تجاری: 32 نفر
حقوقی: 27 نفر
مالی: 21 نفر
توسعه تجاری: 8 نفر

منبع آمار: گزارش عملکرد اسنپ در سال 99، 21 اردیبهشت 1400
به منظور سهولت در خوانایی آمار اعداد به سمت پایین رند شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا