بازیگران اصلی

گزارش عملکرد اسنپ در سال ۹۹

آمار پرسنل اسنپ

تعداد کل تماس‌های پاسخ داده شده پشتیبانی: ۲۱،۹۶۵،۰۰۰ تماس در سال ۹۹
مجموع زمان تماس‌های کاربران: ۱،۱۰۰،۰۰۰ ساعت
تعداد اعضای خانواده اسنپ: ۴۰۰۰ نفر در پایان سال ۹۹
فراوانی کارمندان اسنپ خودرو و باکس:
پشتیبانی: ۶۱۷ نفر
عملیات: ۵۵۱ نفر
تکنولوژی: ۳۲۰ نفر
منابع انسانی: ۶۸ نفر
محصول: ۶۲ نفر
بازاریابی: ۴۹ نفر
تجاری: ۳۲ نفر
حقوقی: ۲۷ نفر
مالی: ۲۱ نفر
توسعه تجاری: ۸ نفر

منبع آمار: گزارش عملکرد اسنپ در سال ۹۹، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
به منظور سهولت در خوانایی آمار اعداد به سمت پایین رند شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا