بازیگران اصلی

آمارهایی از صنعت دست دوم در ایران در سال 97

ارزش صنعت دست دوم در ایران: 6 تا 9 میلیارد دلار (برآورد براساس نسبت جهانی)
در سال 97:

تعداد آگهی‌های دیوار: 72+ میلیون
تعداد آگهی‌های رویدادهای اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه: 160+ هزار آگهی
میزان بازدید از آگهی‌های خدمات آموزشی دیوار: 54 میلیون
تعداد آگهی‌های خدمات آموزشی: 340 هزار
اشتغال مستقیم در دیوار: 350 نفر
اشتغال غیرمستقیم: 380،000 کسب و کار

منبع آمار: گزارش دیوار – تاریخ انتشار گزارش: 2 تیر 98

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا