اندازه بازار

آمار آچاره از خدمات نظافتی

تقاضای نیروی نظافتی خانم: 70% بیشتر از نیروی آقا
تعداد کار انجام شده توسط نیروی نظافتی در آچاره به تفکیک جنسیت: خانم 41% و آقا 59%
میزان رضایت مشتریان به تفکیک جنسیت: خانم 95% و آقا 97%
میانگین امتیاز از سمت مشتریان: خانم 4.52 و آقا 4.56
میانگین زمان انتظار برای تخصیص نیرو: خانم 511 دقیقه و آقا 26 دقیقه
میانگین قیمت کارهای انجام شده: خانم 98000 تومان و آقا 91000 تومان
درصد سفارشاتی که نیروی مناسب برای آن‌ها پیدا نشده است:خانم 21%- و آقا 9%-

منبع آمار: 10 بهمن 98، آچاره

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا