اندازه بازار

دلیوری الوپیک در سال 98 چه عملکردی داشته است؟

آمار و گزارش عملکرد الوپیک:

مدت فعالیت الوپیک تا آخر اسفند 98:

40 ماه

تاریخ راه اندازی سرویس‌های الوپیک:

الوپیک: آذر 95
الوتاکسی: مرداد 96
الووانت: شهریور 96
الوفروش: دی 98
پیک در اختیار: دی 98

تعداد کل درخواست‌های الوپیک تاکنون:

الوپیک: 43+ میلیون
الووانت: 3+ میلیون
الوتاکسی: 6+ میلیون
کل درخواست‌ها: 55+ میلیون

کل مسافت طی شده با الوپیک تاکنون:

الوپیک: 42+ میلیون کیلومتر
الووانت: 4+ میلیون کیلومتر
الوتاکسی: 13+ میلیون کیلومتر
کل مسافت: 60+ میلیون کیلومتر

میانگین مدت زمان هر سفر:

الوپیک: 35 دقیقه
الووانت: 147 دقیقه
الوتاکسی: 26 دقیقه
الوپست: 57 دقیقه
الوفروش: 38 دقیقه
پیک در اختیار: 24 دقیقه

کل مدت زمانی که با الوپیک طی شده:

الوپیک: 2+ میلیارد دقیقه
الووانت: 750+ میلیون دقیقه
الوتاکسی: 270+ میلیون دقیقه
الوپست: 773+ هزار دقیقه

میانگین تعداد درخواست‌ها در هر ثانیه:

1.6 درخواست

متوسط درآمد ماهیانه سفیران برتر:

4+ میلیون تومان

تعداد کل سفیران: 211+ هزار
تعداد سفیران فعال: 63+ هزار
تعداد کل تماس‌ها با سفیران: 35+ میلیون تماس
کل دقایق تماس با سفیران: 29 میلیون دقیقه
تعداد کل تماس با مشتریان: 11+ میلیون تماس
کل دقایق تماس با مشتریان: 13+ میلیون دقیقه

منبع آمار: الوپیک، 28 اسفند 98

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا