بازیگران اصلی

آمار بازی‌های ایرانی

براساس گزارش تحلیلی بازار در سال 98

درصد بازی‌های فعال تا سال اول پس از انتشار: 73% از بازی‌ها
درصد بازی‌های فعال تا سال دوم پس از انتشار: 53% از بازی‌ها
درصد بازی‌های فعال تا سال سوم پس از انتشار: 38% از بازی‌ها
درصد بازی‌های فعال تا سال چهارم پس از انتشار: 20% از بازی‌ها

میزان رشد درآمد ماهانه بازی‌ها:
به طور میانگین 7% رشد مرکب ماه به ماه درآمد در شش ماهه اول

میزان رشد ماهانه نصب فعال بازی‌ها:
به طور میانگین 11% رشد مرکب ماه به ماه نصب فعال در شش ماهه اول

منبع آمار: کافه بازار، 29 تیر 99

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا