اندازه بازار

آمار تبلیغات موبایلی سال 97 – بخش 2

درصد تغییرات تعداد نصب در فصول مختلف 97:
تعداد نصب درون اپلیکیشن‌های غیربازی:
بهار به تابستان: 15%-
تابستان به پاییز: 65%+
پاییز به زمستان: 47%+

تعداد نصب درون اپلیکیشن‌های بازی:
بهار به تابستان: 51%+
تابستان به پاییز: 120%+
پاییز به زمستان: 14%+

تعداد نصب درون اپلیکیشن‌های غیر بازی:
بیشترین در روزهای: جمعه

بیشترین تعداد نصب درون اپلیکیشن‌های بازی:
بهار در روزهای: پنج شنبه
تابستان، پاییز و زمستان در روزهای: جمعه

منبع آمار: گزارش جامع تپسل سال 97 – 6 مرداد 98

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا