بازیگران اصلی

آمار فروشنده‌ها و خریداران بازی در کافه بازار

 

گزارش کافه بازار از بازی‌ها

تعداد بازی‌های دارای فروش از ابتدای عمر کافه بازار تا انتهای 98: 20،000
تعداد بازی‌های فعال دارای فروش در سال 98: 7700
    تعداد بازی فروشنده جدید: 1600
    تعداد بازی فروشنده پیوسته از سال 97: 5500
    تعداد فروشنده بازی غیرفعال دوباره فعال شده در سال 98: 580
ریزش بازی‌های فروشنده: 4700 (46%)

نرخ ریزش بازی‌های فروشنده:
سال 95: 29%
سال 96: 34%
سال 97: 37%
سال 98: 46%

تعداد خریدار بازی‌ها در سال 98: 963000
    تعداد خریدار جدید بازی: 650،000
    تعداد خریدار فعال پیوسته از سال 97: 220،000
    تعداد خریدار از دست رفته دوباره فعال شده در سال 98: 93000
میزان ریزش خریدار: 677000 (76%)

نرخ ریزش خریدار بازی:
سال 94: 73%
سال 95: 70%
سال 96: 78%
سال 97: 78%
سال 98: 76%

منبع آمار: کافه بازار، 15 اردیبهشت 99

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا