اندازه بازار

افت فروش علي بابا در شيوع كرونا

آمار فروش علي بابا

 

ميزان رشد علي بابا در سال 98:

116% رشد فروش نسبت به سال 97

ميزان رشد علي بابا به تفكيك خدمات:

پرواز داخلي: 89%
پرواز خارجي: 173%
قطار: 74%
اتوبوس: 695%
تور: 173%
هتل خارجي: 518%
هتل داخلي: 389%

تاثير شيوع كرونا بر كسب‌وكار علي بابا:

افزايش استرداد:

77% در نيمسال دوم 98 نسبت به نيمسال دوم 97

ميزان افت فروش علي بابا:

64% در اسفند 98 نسبت به ميانگين 11 ماه ابتداي سال

ميزان افت فروش اسفند 98 به تفكيك خدمات:

پرواز خارجي: 74%-
پرواز داخلي: 35%-
قطار: 66%-
اتوبوس: 53%-
تور: 99%-
هتل خارجي: 84%-
هتل داخلي: 60%-

گزارش مركز پشتيباني علي بابا:

ميزان تماس با مركز پشتيباني: 1.6 ميليون تماس
نرخ پاسخدهي موفق: 93%

آمار پشتيباني مشتريان در دوران كرونا:

تعداد تماس به طور متوسط: 18000 تماس روزانه
استرداد كامل خدمات سفر: 98%

 

منبع آمار: علي بابا، 25 خرداد 99

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا