اندازه بازار

الوپیک چه تعداد راننده دارد؟

تعداد رانندگان مورد تایید الوپیک: 80 هزار سفیر
(شامل موتور، وانت و سواری در تهران و ۵ شهر دیگه)

درصد قبولی و انجام درخواستها: نزدیک به 80%

منبع آمار: عصر ایران 5 آذر 97

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا